Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες! 

Την εβδομάδα που θα διανύσουμε θα μοιραστούν στα παιδιά για εσάς τα παρακάτω έγραφα:

1) Ενημερωτικό φυλλάδιο του Συλλόγου

2)Αίτηση εγγραφής στο σύλλογο

Η ετήσια συνδρομή αποτελεί τον κύριο πόρο εσόδων για τον Σύλλογό μας, με την καταβολή της οποίας εγγράφεστε αυτόματα στον Σύλλογο Γονέων και μπορείτε να συμμετέχετε στις διεργασίες του εσείς και τα παιδιά σας. 

Το ποσό θα είναι:

1) €10,00 για έναν μαθητή 

2) €15,00 για δυο μαθητές (αδέλφια) 

3) €20,00 για τρεις μαθητές και πάνω (αδέλφια)

Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την έγκαιρη οικονομική τακτοποίηση.

Η δική σας συνδρομή θα μας δώσει την δυνατότητα να πράξουμε ότι καλύτερο για τα παιδιά μας και το σχολείο τους.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-1 (1)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ-1

Αγαπητοί Γονείς,

Είμαστε το νέο συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων του σχολείου μας και θα θέλαμε να συστηθούμε και να σας ενημερώσουμε για τις ιδέες και τις προθέσεις μας.

Το νέο Συμβούλιο αποτελείται από 7 τακτικά μέλη και είναι:

 

Πρόεδρος: ΧαλατζΊδης Βασίλειος 

 

Αντιπρόεδρος : Σουλεϊμάν Τσαούς Βηλδάν

Γραμματέας: Ραλούση Σοφία       

Ταμίας: Ελευθεριάδης Νίκος

Τα Μελή: 1) Μητσοπούλου Ευδοκία                    

                  2) Σιτζήκ Εμίν Κιαμήλ                  

                  3) Χουσεϊν Σελαετήν

Η ΔΔΕ Ροδόπη συμμετέχει φέτος σε πρόγραμμα της κατηγορίας Erasmus+, Δράση ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων – Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) με γενικό τίτλο «Θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα προοπτική στα σχολεία της ΔΔΕ Ροδόπης: Για μια καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη σε αξίες εκπαίδευση» και διάρκεια  από 01/09/2019 έως 31/08/2020. Υπεύθυνος οργανισμός διαχείρισης του σχεδίου είναι η ΔΔΕ Ροδόπης, ενώ τα σχολεία που συμμετέχουν είναι το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής και το ΓΕΛΔΕ Σαπών. 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος η διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου και φιλόλογος, Σάρτη Μαριάννα, καθώς και η επίσης φιλόλογος στο ίδιο σχολείο, Σουβατζόγλου Σοφία, παρακολούθησαν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Βερολίνο με τίτλο «Embracing Diversity, Preventing Violence” (= Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα, προλαβαίνουμε τη βία) από τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 (Οργανωτικός φορέας Europass – Teacher Academy).

Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν να διακρίνει τις απλές συγκρούσεις μεταξύ μαθητών από τον συστηματικό σχολικό εκφοβισμό και να προτείνει στρατηγικές αντιμετώπισης και των δύο, κυρίως του δεύτερου. Αφού διευκρινίστηκε ο όρος «bulling», οι μορφές που μπορεί να πάρει και οι πιθανές ενδείξεις στη συμπεριφορά ενός μαθητή –  θύματος τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, προτάθηκαν λύσεις σε επίπεδο:

 1. σχολείου (πχ ερωτηματολόγια στην αρχή και το τέλος του σχολικού έτους –ενδεικτικά: Olweus Bulling Questionnaire-, διαφοροποίηση της ώρας των διαλειμμάτων για κάθε τάξη, συναντήσεις καθηγητών – γονέων …)

2. τάξης (ξεκάθαροι κανόνες, συζητήσεις στην τάξη κάθε εβδομάδα ή μήνα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία …) και

3. ατόμου (συνάντηση και συζήτηση με τον θύτη και το θύμα, συνάντηση με τους γονείς τους, συζήτηση με τον ψυχολόγο του σχολείου, μετακίνηση του θύτη σε άλλο τμήμα …)

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της σχέσης διδάσκοντος και διδασκομένου, της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ τους, της θετικής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη, όσο και της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης του μαθητή (arealme.com). Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, παίζοντας παιχνίδια με Κάρτες Συναισθημάτων, με αφήγηση ιστοριών ή και με τη μέθοδο VTS (Visual Thinking Strategy), η οποία αξιοποιεί πίνακες ζωγραφικής προκειμένου να καλλιεργήσει την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, δεξιότητες οπτικού γραμματισμού και βασίζεται στο τρίπτυχο των ερωτήσεων: 1. Τι γίνεται στην εικόνα, 2. Τι βλέπεις που σε κάνει να το λες αυτό, 3. Τι άλλο μπορείς να βρεις;

            Με δεδομένη την «ποικιλομορφία» (γλωσσική, θρησκευτική, πολιτισμική) στα περισσότερα σύγχρονα σχολεία, υπογραμμίστηκε πόσο σημαντική είναι η αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, μακροπρόθεσμης (για ένα τετράμηνο/ένα σχολικό έτος ή και περισσότερο), επίσημης (από μία διδακτική έως και αρκετές εβδομάδες) και ανεπίσημης (από λίγα λεπτά έως μία διδακτική ώρα). Παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν βιωματικά από τους επιμορφούμενους καθηγητές συγκεκριμένες στρατηγικές εργασίας σε ζευγάρια (Think-Pair-Share, Timed Pair Share, Rally Coach, Rally Robin) ή σε ομάδες των 3-6 ατόμων (Circle the sage (=Κυκλώστε τον σοφό), Jigsaw (= Συνεργατική Συναρμολόγηση), Round Robin …)

            Έμφαση δόθηκε επίσης και στους διαφορετικούς τύπους μάθησης  (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός, μέσω ανάγνωσης και γραφής) και άρα στο πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιεί ο διδάσκων διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας/ μάθησης. Οι συμμετέχοντες μάλιστα απάντησαν  ηλεκτρονικά στο σχετικό τεστ για να διαπιστώσουν σε ποια ή ποιες κατηγορίες ανήκουν οι ίδιοι (vark-learn.com).

            Τέλος προτάθηκαν κάποια διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη, όπως το menti.com για τη δημιουργία διαδραστικών παρουσιάσεων, το kahoot.it  και το quizlet.com για εκπαιδευτικά παιχνίδια και κουίζ, το  Edpuzzle για την επεξεργασία υπαρχόντων  στο διαδίκτυο βίντεο προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκπαιδευτικοί στόχοι.

            Το τελικό συμπέρασμα ήταν πως η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού προϋποθέτει συντονισμένη συλλογική προσπάθεια (των διδασκόντων, των γονέων, των ίδιων των μαθητών, του διευθυντή του σχολείου, των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών). Κάποια σοβαρά περιστατικά μπορούν να τα διαχειριστούν  μόνο οι ειδικοί (κυρίως ψυχολόγοι), ωστόσο εκείνο που μπορούν και πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί είναι να φροντίσουν πρωτίστως να εξασφαλίσουν θετική ατμόσφαιρα στις αίθουσες διδασκαλίας και στο σχολείο γενικότερα, να είναι ευέλικτοι, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία τους στις ανάγκες και ικανότητες των μαθητών και αξιοποιώντας τακτικά την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις νέες τεχνολογίες. «Ποικιλομορφία» στις σχολικές τάξεις, ποικιλομορφία και στη διδασκαλία λοιπόν. Στόχος: να καλλιεργήσουμε την έκφραση συναισθημάτων, τις επικοινωνιακές και γενικότερα κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, το ομαδικό πνεύμα, το αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων, την αποδοχή του διαφορετικού, την προσαρμοστικότητα, την ενσυναίσθηση, εν τέλει την αυτογνωσία.

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 11/9/2019 στις 12:30 θα γίνει ο Αγιασμός για την καινούρια σχολική χρονιά. Καλούμε τους μαθητές να προσέλθουν στο σχολείο στις 12:00 με τις σχολικές τους τσάντες καθώς μετά τον αγιασμό θα γίνει διανομή των σχολικών βιβλίων.

Καλή σχολική χρονιά!

Β΄ φάση αιτήσεων – Β΄ κατανομή

Οι μαθητές/τριες  που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής στο e-εγγραφές από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (09.00) έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Οι μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν και έχουν υποβάλει ήδη αίτηση μπορούν να κάνουν διαγραφή της υπάρχουσας αίτησης και νέα αίτηση κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής στο e-εγγραφές από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (9.00π.μ.) έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Οι μαθητές/τριες που πρέπει να επανεξεταστούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και έχουν υποβάλει ήδη αίτηση, εφόσον προβιβαστούν, θα κατανεμηθούν στη δεύτερη κατανομή (1-3 Ιουλίου 2019). Σε περίπτωση που δεν προβιβαστούν: α.  για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου και για όσους/ες

προβλέπεται να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις τους

παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι και την ολοκλήρωση της εν λόγω εξεταστικής.

Δυνατότητα Διαγραφής Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής και Υποβολής Νέας Αίτησης

o Οι μαθητές/τριες που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής κατά την Α’ περίοδο εγγραφών (22-05-2019 έως 17-06-2019) και έχουν κατανεμηθεί στην Α’ φάση μπορούν να διαγράψουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής και να υποβάλουν νέα αίτηση μόνο λόγω αλλαγής τύπου λυκείου (ΕΠΑ.Λ., Εσπερινό/Ημερήσιο). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποστέλλουν Υπεύθυνη Δήλωση με email στο egelhelp@minedu.gov.gr ή με φαξ στο 2103443390, με την οποία θα ζητούν τη διαγραφή της αίτησής τους, προκειμένου να υποβάλουν νέα αίτηση για άλλο τύπο σχολείου. Στη συνέχεια, θα μπορούν κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-06-2019 έως 28-06-2019) να υποβάλουν νέα αίτηση για τον τύπο σχολείου που επιθυμούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk της εφαρμογής τηλεφωνικά 2103443911 ή στο email egel@minedu.gov.gr .

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γυμνασίου περιόδου Ιουνίου θα ανακοινωθούν την Τρίτη 12/06/2019 μετά τις 14:00. Οι έλεγχοι και τα απολυτήρια των μαθητών θα επιδίδονται από την Πέμπτη 14/06/2019 και μέχρι το τέλος Ιουνίου.

 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOh4gjCzl8c7cXRsEfymjuabyFNFw9kgbIi36T8lXiwbQSvg/viewform

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Η πράξη με τίτλο «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης
Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής»
χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου, που για το σχολικό έτος 2018-2019 παρακολούθησαν
μαθήματα εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πράξης, θα έχουν
την δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στη χρήση ΤΠΕ.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ) τα οποία είναι
εργαστήρια πληροφορικής Δημόσιων Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
Τα γνωστικά αντικείμενα εξέτασης είναι τρία (3):
 Επεξεργασία κειμένου
 Υπολογιστικά φύλλα
 Υπηρεσίες Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

ΜΑΘΗΤΕΣ_Απόκτηση κωδικών πρόσβασης_20190502

ΜΑΘΗΤΕΣ_Οδηγός για το περιβάλλον εξέτασης_20190501

 

Διαγωνισμός Bravo Schools

Το σχολείο μας συμμετέχει στον Διαγωνισμό Βravo Schools με τον Πράσινο τοίχο του! Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ

https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/4o-gymnasio-komothnhs.584.html

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
CIF: 4201040
Ολύμπου τέρμα
CP: 69131 Κομοτηνή (Ελλάδα)
Tel: 00302531021992

mail@4gym-komot.rod.sch.gr