Η ΔΔΕ Ροδόπη συμμετέχει φέτος σε πρόγραμμα της κατηγορίας Erasmus+, Δράση ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων – Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) με γενικό τίτλο «Θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα προοπτική στα σχολεία της ΔΔΕ Ροδόπης: Για μια καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη σε αξίες εκπαίδευση» και διάρκεια  από 01/09/2019 έως 31/08/2020. Υπεύθυνος οργανισμός διαχείρισης του σχεδίου είναι η ΔΔΕ Ροδόπης, ενώ τα σχολεία που συμμετέχουν είναι το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής και το ΓΕΛΔΕ Σαπών. 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος η διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου και φιλόλογος, Σάρτη Μαριάννα, καθώς και η επίσης φιλόλογος στο ίδιο σχολείο, Σουβατζόγλου Σοφία, παρακολούθησαν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Βερολίνο με τίτλο «Embracing Diversity, Preventing Violence” (= Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα, προλαβαίνουμε τη βία) από τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 (Οργανωτικός φορέας Europass – Teacher Academy).

Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν να διακρίνει τις απλές συγκρούσεις μεταξύ μαθητών από τον συστηματικό σχολικό εκφοβισμό και να προτείνει στρατηγικές αντιμετώπισης και των δύο, κυρίως του δεύτερου. Αφού διευκρινίστηκε ο όρος «bulling», οι μορφές που μπορεί να πάρει και οι πιθανές ενδείξεις στη συμπεριφορά ενός μαθητή –  θύματος τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, προτάθηκαν λύσεις σε επίπεδο:

 1. σχολείου (πχ ερωτηματολόγια στην αρχή και το τέλος του σχολικού έτους –ενδεικτικά: Olweus Bulling Questionnaire-, διαφοροποίηση της ώρας των διαλειμμάτων για κάθε τάξη, συναντήσεις καθηγητών – γονέων …)

2. τάξης (ξεκάθαροι κανόνες, συζητήσεις στην τάξη κάθε εβδομάδα ή μήνα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία …) και

3. ατόμου (συνάντηση και συζήτηση με τον θύτη και το θύμα, συνάντηση με τους γονείς τους, συζήτηση με τον ψυχολόγο του σχολείου, μετακίνηση του θύτη σε άλλο τμήμα …)

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της σχέσης διδάσκοντος και διδασκομένου, της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ τους, της θετικής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη, όσο και της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης του μαθητή (arealme.com). Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, παίζοντας παιχνίδια με Κάρτες Συναισθημάτων, με αφήγηση ιστοριών ή και με τη μέθοδο VTS (Visual Thinking Strategy), η οποία αξιοποιεί πίνακες ζωγραφικής προκειμένου να καλλιεργήσει την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, δεξιότητες οπτικού γραμματισμού και βασίζεται στο τρίπτυχο των ερωτήσεων: 1. Τι γίνεται στην εικόνα, 2. Τι βλέπεις που σε κάνει να το λες αυτό, 3. Τι άλλο μπορείς να βρεις;

            Με δεδομένη την «ποικιλομορφία» (γλωσσική, θρησκευτική, πολιτισμική) στα περισσότερα σύγχρονα σχολεία, υπογραμμίστηκε πόσο σημαντική είναι η αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, μακροπρόθεσμης (για ένα τετράμηνο/ένα σχολικό έτος ή και περισσότερο), επίσημης (από μία διδακτική έως και αρκετές εβδομάδες) και ανεπίσημης (από λίγα λεπτά έως μία διδακτική ώρα). Παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν βιωματικά από τους επιμορφούμενους καθηγητές συγκεκριμένες στρατηγικές εργασίας σε ζευγάρια (Think-Pair-Share, Timed Pair Share, Rally Coach, Rally Robin) ή σε ομάδες των 3-6 ατόμων (Circle the sage (=Κυκλώστε τον σοφό), Jigsaw (= Συνεργατική Συναρμολόγηση), Round Robin …)

            Έμφαση δόθηκε επίσης και στους διαφορετικούς τύπους μάθησης  (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός, μέσω ανάγνωσης και γραφής) και άρα στο πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιεί ο διδάσκων διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας/ μάθησης. Οι συμμετέχοντες μάλιστα απάντησαν  ηλεκτρονικά στο σχετικό τεστ για να διαπιστώσουν σε ποια ή ποιες κατηγορίες ανήκουν οι ίδιοι (vark-learn.com).

            Τέλος προτάθηκαν κάποια διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη, όπως το menti.com για τη δημιουργία διαδραστικών παρουσιάσεων, το kahoot.it  και το quizlet.com για εκπαιδευτικά παιχνίδια και κουίζ, το  Edpuzzle για την επεξεργασία υπαρχόντων  στο διαδίκτυο βίντεο προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκπαιδευτικοί στόχοι.

            Το τελικό συμπέρασμα ήταν πως η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού προϋποθέτει συντονισμένη συλλογική προσπάθεια (των διδασκόντων, των γονέων, των ίδιων των μαθητών, του διευθυντή του σχολείου, των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών). Κάποια σοβαρά περιστατικά μπορούν να τα διαχειριστούν  μόνο οι ειδικοί (κυρίως ψυχολόγοι), ωστόσο εκείνο που μπορούν και πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί είναι να φροντίσουν πρωτίστως να εξασφαλίσουν θετική ατμόσφαιρα στις αίθουσες διδασκαλίας και στο σχολείο γενικότερα, να είναι ευέλικτοι, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία τους στις ανάγκες και ικανότητες των μαθητών και αξιοποιώντας τακτικά την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις νέες τεχνολογίες. «Ποικιλομορφία» στις σχολικές τάξεις, ποικιλομορφία και στη διδασκαλία λοιπόν. Στόχος: να καλλιεργήσουμε την έκφραση συναισθημάτων, τις επικοινωνιακές και γενικότερα κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, το ομαδικό πνεύμα, το αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων, την αποδοχή του διαφορετικού, την προσαρμοστικότητα, την ενσυναίσθηση, εν τέλει την αυτογνωσία.

 

Την Κυριακή 10 Μαρτίου το απόγευμα η ελληνική αντιπροσωπία, αποτελούμενη από 6 μαθήτριες και 3 καθηγήτριες, έφτασε στο τσέχικο σχολείο Gymnazium, Jirovcova 8 της πόλης Ceske Budejovice της Τσεχίας.  Εκεί οι μαθητές έγιναν δεκτοί με μεγάλη χαρά από τις τσέχικες οικογένειες που ανέλαβαν τη φιλοξενία τους.

Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση υποδοχής στο σχολείο. Οι μαθητές και των 6 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Πορτογαλία, Τσεχία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα) παρουσίασαν τη χώρα, την πόλη, το σχολείο, το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τον εαυτό τους. Κατόπιν μαθητές και καθηγητές συμμετείχαν σε παιχνίδι ερωτήσεων μέσω μιας εφαρμογής ανάγνωσης QR codes σε κινητά τηλέφωνα, με στόχο να γνωρίσουν τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της πόλης εκ του σύνεγγυς. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα απαιτητικό το παιχνίδι με σκοπό την ανάδειξη της πιο επίμονης ομάδας.

Την επόμενη μέρα στο σχολείο οι αντιπροσωπίες των μαθητών, φορώντας χειροποίητες μάσκες με τα μνημεία της περιοχής τους, παρουσίασαν μέσα από δραματοποιημένα κείμενα την ιστορία αυτών των μνημείων. Σε επόμενη φάση τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες αποτελούμενες από μαθητές όλων των χωρών και πήραν συνέντευξη από ένα μνημείο, καταγράφοντας ταυτόχρονα την συνέντευξη αυτή σε βίντεο.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο  Cesky Krumlov, μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας, γνωστή για την ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το κάστρο Κρούμλοβ, ένα από τα μεγαλύτερα της Βοημίας. Τα πέτρινα σπίτια της, συγκεντρωμένα γύρω από έναν μαίανδρο του ποταμού Βλτάβα, έχουν διατηρήσει τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή μορφή της πόλης, η οποία το 1992 καταχωρήθηκε στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Συγκεντρωθήκαμε στο πέτρινο οκτάγωνο συντριβάνι του 16ου αιώνα, στην κεντρική πλατεία. Το μνημείο αυτό έγινε το 1714, σε ανάμνηση της επιδημίας πανώλης που έπληξε την πόλη το 1680. Οι μαθητές χωρίστηκαν και πάλι σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δόθηκαν φυλλάδια με πληροφορίες για τα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος και χάρτης. Τους ζητήθηκε να τα συνοψίσουν και ένας από κάθε ομάδα ανέλαβε να τα παρουσιάσει προφορικά στους υπόλοιπους.  

Την Τετάρτη οι μαθητές παρακολούθησαν βασικά μαθήματα τσέχικης γλώσσας (προφορά, ορθογραφία, βασικές εκφράσεις) ενώ οι καθηγητές συμμετείχαν σε εργαστήριο για τα εργαλεία web 2.0.

Το απόγευμα επισκεφθήκαμε το κάστρο Hluboká στο Hluboká nad Vltavou, που θεωρείται από τα ωραιότερα κάστρα στην Τσεχία. Ξεκίνησε ως γοτθικό κάστρο τον 13ο αι, επεκτάθηκε στην Αναγέννηση και ξαναχτίστηκε σε ρυθμό μπαρόκ το 18ο αι. Πήρε τη σημερινή του μορφή το 19ο αι, όταν ο Johann Adolf II von Schwarzenberg παρήγγειλε την ανακατασκευή του κατά το ρομαντικό στυλ του αγγλικού Κάστρου Windsor Οι μαθητές ζωγράφισαν το εξωτερικό του κάστρου και στην συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στο εσωτερικό.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε ολοήμερη επίσκεψη στην Πράγα και στα σημαντικότερα σημεία πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (Κάστρο της Πράγας, Καθεδρικός Αγ. Βίτου, Γέφυρα του Καρόλου, Αστρονομικό Ρολόι, Πλατεία Βέντσεσλας).

Την Παρασκευή το πρωί πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την  καλύτερη ζωγραφιά και την καλύτερη φωτογραφία μνημείου ανάμεσα στις ομάδες των μαθητών. Ανακοινώθηκαν οι νικητές στο διαγωνισμό ορθογραφίας στα τσέχικα, καθώς και τα αποτελέσματα της on line ψηφοφορίας για την καλύτερη μασκότ. Νικήτρια αναδείχτηκε η Ιταλία. Επίσης έγινε συνάντηση εργασίας για την αξιολόγηση του προγράμματος και την δρομολόγηση των εργασιών που απομένουν για τον πρώτο χρόνο του σχεδίου. (Όλα τα αποτελέσματα της συνάντησης καθώς και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά  την διάρκεια του έτους δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα του έργου στο Etwinning).

Θεωρούμε πως ήταν μια επίσκεψη από κάθε άποψη ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική. Οι μαθητές μας συνεργάστηκαν για μία εβδομάδα με μαθητές από άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες, μυήθηκαν στον τσέχικο τρόπο καθημερινής ζωής, διατροφής, διασκέδασης. Γνώρισαν από κοντά ένα σχολείο πρόσφατα ανακαινισμένο, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και υποδειγματική καθαριότητα. Επισκέφθηκαν πολλά μνημεία και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, μίλησαν γι’ αυτούς, αναζήτησαν και συνδύασαν στοιχεία, γνώρισαν χαρακτηριστικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας, και είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τα αγγλικά τους και τις γνώσεις τους στις ΤΠΕ. Το τελικό πρόσημο είναι σίγουρα θετικό.

 

 

Έκθεση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής επίσκεψης του 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής στο  Chatellerault της Γαλλίας από τις 27.1.2019 έως τις 3.2.2019 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο EGGS  (Environmental Green Gate Schools)

 Στις 27/1/2019 η ομάδα μαθητών του 4ου Γυμνασίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EGGS (Enviromental Green Gate Schools – Περιβαλλοντικά πράσινα σχολεία) ξεκίνησε το ταξίδι της προς την Γαλλία. Πρόκειται για επτά μαθητές και τρεις καθηγητές του σχολείου μας. Σκοπός αυτής της διακρατικής συνάντησης ήταν η κατασκευή ενός πράσινου κάθετου τοίχου από ανακυκλώσιμα υλικά που επιλέχθηκαν από κάθε χώρα διαφορετικά, ο οποίος σε ύστερη φάση θα φυτευτεί με τοπικά αρωματικά φυτά και βότανα.

Την Δευτέρα οι μαθητές από όλες τις χώρες παρουσίασαν την εργασία που είχαν ετοιμάσει με θέμα τα αρωματικά φυτά και βότανα του τόπου τους και εργάζονταν καθημερινά πάνω στο project στην αίθουσα τεχνολογίας του σχολείου, υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών. Το σχολείο παρείχε στις ομάδες τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά. Έκαναν διάλειμμα για μεσημεριανό στη λέσχη του σχολείου, όπου έτρωγαν με τα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης καθημερινά παρακολουθούσαν κάποια μαθήματα μέσα στις τάξεις μαζί με τους Γάλλους μαθητές, ενώ δύο εργαστήρια παρασκευής σαπουνιού εμπλούτισαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών.

Μετά το τέλος των εργασιών ακολουθούσαν το πρόγραμμα της οικογένειας, στην οποία και φιλοξενούνταν.  Έτσι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νοοτροπία, τον τρόπο διαβίωσης, διασκέδασης καθώς και  τις συνήθειες των ανθρώπων της περιοχής, όπως και την τοπική κουζίνα.

Την Τετάρτη 30/2/2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο κάστρο Château de Chenonceau,  όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά κάποια λουλούδια και άλλα φυτά της περιοχής, τα οποία καλλιεργούνται στον χώρο.

Τα παιδιά καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής του τοίχου έπαιρναν φωτογραφίες και βίντεο και η όλη διαδικασία κατασκευής του τοίχου καταγράφηκε σε βίντεο με υπότιτλους στα αγγλικά. Το βίντεο αυτό  παρουσιάστηκε  από τα παιδιά στο αποχαιρετιστήριο πάρτι, το οποίο έλαβε χώρα στο σχολείο την Πέμπτη το απόγευμα. Κατά τη διάρκειά του πάρτυ  οι γονείς των παιδιών πρόσφεραν τοπικά εδέσματα. Νωρίτερα την ίδια μέρα είχε πραγματοποιήθει εκδρομή με τρένο στην κοντινή μεσαιωνική πόλη Tours, όπου συμμετείχε η ελληνική και η ιταλική ομάδα μαθητών και καθηγητών.

Την Παρασκευή το πρωί  έγινε επίσκεψη στον πυρηνικό σταθμό Civaux, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 45 λεπτών από το Chatellerault. Εκεί έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία του σταθμού, αλλά και γενικότερα για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα. Ακολούθησαν ερωτήσεις που κυρίως αφορούσαν στην ανησυχία πολλών ανθρώπων για την ασφάλεια στη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών καθώς και στη διαχείριση των επικίνδυνων πυρηνικών αποβλήτων. Tην ίδια μέρα ακολούθησε επίσκεψη στην ιστορική πόλη Poitier σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος/

Το εκπαιδευτικό ταξίδι τελείωσε με την μονοήμερη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι. Η ομάδα επισκέφτηκε τον πύργο του Άιφελ, την Παναγία των Παρισίων, την αψίδα του θριάμβου, την Place des Vosges και περιηγήθηκε στη ρομαντική περιοχή Marais και Île de la Cité.

Η σύνθεση και διάθεση όλης της ομάδας ήταν πολύ καλή, ώστε όλοι γύρισαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, έχοντας καταφέρει να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να αποκομίσουν νέες γνώσεις, να επικοινωνήσουν, να συνυπάρξουν και να διασκεδάσουν ταυτόχρονα.

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Chatellerault”]

Μετά από πρόσκληση του συντονιστικού σχολείου Escola Basica E Secundaria De Ideas, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ “Around Cultural Heritage Investigate European Values with Erasmus+”, στην οποία συμμετείχαν αντιπροσωπείες καθηγητών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Πορτογαλία, Ελλάδα, Τσεχία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ρουμανία) με σκοπό να συζητηθούν οι δράσεις, να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα, να επιμεριστούν οι αρμοδιότητες της κάθε χώρας και γενικότερα να γίνει κατανοητό το πνεύμα/η στόχευση του προγράμματος. 

Από το 4ο Γυμνάσιο συμμετείχε αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την διευθύντρια Μαριάννα Σάρτη και τους εκπαιδευτικούς, Ιωάννα Ευαγγελίδου, Δέσποινα Μ. Καλογεράκη και την Σοφία Σουβατζόγλου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και περιελάμβανε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σημαντικού περιεχομένου, σε αρχαιολογικούς τόπους και σε σημείο ενδιαφέροντος. 

“Οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε από την πρώτη συνάντηση ήταν πολύ θετικές. Εντυπωσιαστήκαμε από την φιλοξενία του σχολείου και την φιλικότητα των κατοίκων της περιοχής. Οι εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν πολύ εντυπωσιακές. Υπήρχε υλικοτεχνική υποδομή (διαδραστικοί πίνακες, wi-fi, εξοπλισμένα εργαστήρια, χώροι συγκέντρωσης και ξεκούρασης των μαθητών, βιβλιοθήκες, χώρος ιδιωτικής συνάντησης γονέων με τους διδάσκοντες κτλ.), που διευκολύνει τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.

Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων υπήρξε υποδειγματική, διεξήχθη σε φιλικό κλίμα και δημιουργεί την προσδοκία μιας εξαίρετης συνεργασίας στο μέλλον. Αν και η Πορτογαλία δεν έχει την μακραίωνη ιστορία της Ελλάδας έχει επενδύσει πολλά στην ανάδειξη των ιστορικών της μνημείων που τα χρησιμοποιεί ως πόλο έλξης για τον τουρισμό και συνακόλουθα για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μας εντυπωσίασε το Centro De Interpreacao Do Romanico, που ήταν η τελευταία λέξη της τεχνολογίας και παρείχε μία άρτια πληροφόρηση για τα μνημεία Ρομανικού ρυθμού και την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Οι Πορτογάλοι είναι ένας λαός που σέβεται την πολιτιστική του κληρονομιά, την συντηρεί, την διατηρεί, την αναδεικνύει, την προβάλλει και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση”, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι άνθρωποι του σχολείου.

 

Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα στο σχολείο μας!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το σχολείο μας έχει λάβει έγκριση για την υλοποίηση δύο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA2 που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020. Το γεγονός αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους αφού το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής συνεχίζει την παράδοση της συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι συνεργασίες αυτές έχουν δώσει πολλαπλά οφέλη σε όλους τους συμμετέχοντες αφού τους δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις πάνω σε εκπαιδευτικά και άλλα θέματα.

Το πρώτο εγκεκριμένο πρόγραμμα με τον τίτλο Enviromental Green Gate Schools EGGS (Περιβαλλοντικά Πράσινα Σχολεία) έχει περιβαλλοντικό προσανατολισμό, ενώ το δεύτερο εγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο Around Cultural Heritage Investigate European Values with Erasmus+ ACHIEVE (Διερευνώντας τις Ευρωπαϊκές Αξίες μέσα από την Πολιτιστική Κληρονομιά) έχει πολιτιστικό περιεχόμενο.

Παρακαλούμε βρείτε τις σχετικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα κάτω από τον σύνδεσμο Ευρωπαϊκά προγράμματα και το αντίστοιχο πρόγραμμα, ώστε να πληροφορηθείτε για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται ώστε να δώσετε την ευκαιρία στο παιδί σας  να συμμετέχει σε κάποιο από αυτά.

Τα έξοδα συμμετοχής για την μεταφορά των μαθητών και των καθηγητών που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στις συναντήσεις καλύπτονται από το πρόγραμμα, Είναι απαραίτητη όμως η συγκατάθεσή σας για την φιλοξενία των παιδιών σε σπίτια οικογενειών που θα επιλεγούν από τα ξένα σχολεία και θα χρειαστεί κι εσείς να φιλοξενήσετε κάποιο από τους ξένους μαθητές.

Μπορείτε να ενημερώνεστε από το σχολείο για την πρόοδο των προγραμμάτων

Τίτλος

Around Cultural Heritage Investigate European Values with Erasmus+ (ACHIEVE)

Διερευνώντας τις Ευρωπαϊκές Αξίες μέσα από την Πολιτιστική Κληρονομιά

Συμμετέχουσες χώρες:

 Πορτογαλία, Τσεχία, Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία.

Μετακινούνται 4 μαθητές και 2 καθηγητές

Μήνες συναντήσεων: Οκτώβριος 2018 Πορτογαλία (συνάντηση μόνο για καθηγητές),

Μάρτιος 2019 Τσεχία, Ιούνιος 2019 Ιταλία, Οκτώβριος 2019 Ελλάδα, Μάρτιος 2020 Βουλγαρία, Ιούνιος 2020 Ρουμανία.

Οι μήνες και η σειρά των προγραμματισμένων συναντήσεων ενδέχεται να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Περιγραφή:

Η συνεργασία θα προωθήσει την βελτιστοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασης, κυρίως γιατί οι εταίροι έχουν εμπειρία και γνώση σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus +, Comenius και eTwinning) πάνω στην ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πολιτισμό.

Ως εκ τούτου, τα κύρια κίνητρα του έργου είναι:

 • βελτίωση της σχολικής επιτυχίας.
 • ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των σχολείων ·
 • αύξηση της γνώσης σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία
 • ανάπτυξη των ικανοτήτων στην αγγλική και ξένες γλώσσες ·
 • βελτίωση του επίπεδο των ικανοτήτων πληροφορικής μέσω καινοτόμων ολοκληρωμένων προσεγγίσεων.

Οι στόχοι του έργου λοιπόν συμβαδίζουν με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Σχολικής Ανάπτυξης (αύξηση των ικανοτήτων γλωσσών και ΤΠΕ, προετοιμασία για διδασκαλία και μάθηση σε πολυεθνικές τάξεις, ανταλλαγή εμπειριών). Εξάλλου, οι στόχοι τους είναι σύμφωνοι με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2018.

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Στόχοι σχετικοί με την βελτίωση της γνώσης για την ποικιλομορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς:

1.Εφαρμογή της κοινωνικής και εκπαιδευτικής αξίας της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

2.Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ποικιλομορφία.

3.Αύξηση της γνώσης σχετικά με τις ιστορικές προσωπικότητες και τη ζωή τους.

4.Προώθηση δραστηριοτήτων διαπολιτισμικών σπουδών.

 1. Ανάπτυξη παιδαγωγικών δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της κοινότητας στην τοπική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Β. Στόχοι σχετικοί με την ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων:

 1. Να προωθήσουν την εκμάθηση γλωσσών και την ευαισθητοποίηση των διαφορετικών πολιτισμών, ενθαρρύνοντας την ανοχή και σεβασμό για άλλους λαούς και πολιτισμούς.
 2. Να αναπτύξουν δεξιοτήτες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, προσδίδοντας την αίσθηση ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
 3. Να βελτιωθεί το επίπεδο των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών για να αντιμετωπίσουν την κοινωνική, πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία
 4. Να προωθηθεί η διεθνοποίηση των σχολείων που εμπλέκονται στο έργο.

Γ. Στόχοι σχετικοί με τις δεξιότητες στις αγγλικές και ξένες γλώσσες:

1.Αύξηση των ικανοτήτων σε ξένες γλώσσες.

2.Η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης των σπουδαστών.

Δ. Στόχοι σχετικοί με τις ικανότητες πληροφορικής:

 1. Ανάπτυξη ανοικτής εκπαίδευσης και καινοτόμων πρακτικών σε μια ψηφιακή εποχή.

2.Αύξηση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων μέσω καινοτόμων ολοκληρωμένων προσεγγίσεων.

 1. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας πληροφορικής για την επικοινωνία με ανθρώπους από άλλες χώρες και τη δημιουργία και τον διαμοιρασμό πληροφοριών.

Θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώση σχετικά με:

– την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των χωρών εταίρων ·

– την αξία της ευρωπαϊκής κληρονομιάς ·

– Αρχιτεκτονική ποικιλομορφία των Ευρωπαίων.

– ιστορικές προσωπικότητες και τη ζωή τους.

Επίσης:

– να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για άλλους πολιτισμούς.

– να είναι ανεκτικοί σε άλλους πολιτισμούς, θρησκείες, παραδόσεις, τρόπο συμπεριφοράς

– να συνεργάζονται σε μια διεθνή ομάδα και σε ένα διαφορετικό περιβάλλον

– να βελτιώσει την ικανότητα στα αγγλικά

– να μάθουν τα βασικά των γλωσσών των εταίρων

Οι εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν:

– ανταλλαγή ορθών πρακτικών με τους εταίρους του έργου, επίδειξη και παρουσίαση κατά τη διάρκεια διασυνοριακών συναντήσεων έργων ·

– αύξηση των κινήτρων και της ικανοποίησης στην εργασία,

– αύξηση του επιπέδου των ικανοτήτων στον τομέα της πληροφορικής ·

– απόκτηση γνώσεις και νέα εμπειρία σε καινοτόμες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις,

– εκμάθηση χρήσης νέων μεθόδων διδασκαλίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το έργο προτείνει 24 δραστηριότητες, 1 συνάντηση εκπαιδευτικών για  κατάρτιση προσωπικού και 5 δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιασμένες να λειτουργούν ταυτόχρονα με διάφορους στόχους. Πιστεύουμε ότι αυτή η παιδαγωγική στρατηγική μας επιτρέπει να βελτιστοποιήσουμε ολόκληρη τη διαδικασία, καθώς οι στόχοι είναι αλληλένδετοι.

Μερικές από τις δραστηριότητες που προτείνονται και θα υλοποιηθούν σε αυτό το πρόγραμμα είναι:

 • Δημιουργία Logo
 • Δημιουργία Μασκότ.
 • Ενημερωτικό δελτίο
 • Εφημερίδα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Ας δημιουργήσουμε μια κάρτα με τα σημαντικά μνημεία
 • Κοινό φυλλάδιο “Achieve +
 • Η μάσκα μου έχει ιστορία!
 • Παραδοσιακό βιβλίο μαγειρικής
 • Το Πασχαλινό μου αυγό είναι ξεχωριστό!
 • Ημέρα Erasmus +,
 • DNA των Μνημείων,
 • Κοινό Φυλλάδιο “Achieve +
 • Παιχνίδι με τα μνημεία και θεατρική απόδοση ιστορικών γεγονότων

Η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα των «τρόπων σκέψης των μαθητών και της έκφρασής τους μέσω της τέχνης», την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων,  τη δημιουργία ενός μικρού κοινού λεξικού Eυρωπαϊκών γλωσσών και τη διδασκαλία των βασικών στοιχείων των συμμετεχόντων της ελληνικής. Επίσης θα συμμετέχει σε όλες τις προηγούμενες δραστηριότητες με ομάδες μαθητών του προγράμματος υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών.

Τίτλος

Enviromental Green Gate Schools (EGGS)
Περιβαλλοντικά Πράσινα Σχολεία

Συμμετέχουσες χώρες:

Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Λιθουανία, Ρουμανία, Ελλάδα

Μετακινούνται 5 μαθητές και 3 καθηγητές

Μήνες συναντήσεων: Ιανουάριος 2019 Γαλλία, Μάιος 2019 Λιθουανία,

Οκτώβριος 2019 Γερμανία, Φεβρουάριος 2020 Ιταλία, Απρίλιος 2020 Ελλάδα

Οι μήνες και η σειρά των προγραμματισμένων συναντήσεων ενδέχεται να αλλάξουν αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Περιγραφή:

Τα τελευταία χρόνια, η συντονίστρια χώρα αυτού του έργου και οι εταίροι του, εργάζονταν και έκαναν δράσεις για το περιβάλλον, αλλά αυτό παρέμεινε μόνο σε τοπικό επίπεδο (Λιθουανία και Ιταλία: χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ελλάδα και Ρουμανία: ανακύκλωση, Γερμανία: βιολογικός κήπος, Γαλλία: βιολογικά τρόφιμα, ανακύκλωση χαρτιού και λαχανόκηπος).

Το Erasmus K2 είναι η λογική συνέχεια των δραστηριοτήτων μας για να συναντηθούμε και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο με την ανταλλαγή των γνώσεών μας. Το έργο αυτό ανταποκρίνεται επίσης στους εθνικούς στόχους της Γαλλίας και της Ευρώπης με την COP 23.

Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε και να αφυπνίσουμε τους μαθητές μας στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και σε μικρές καθημερινές πράξεις  που προστατεύουν τον πλανήτη. Θα τους δείξουμε πώς να χρησιμοποιούν έξυπνα τις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (λειτουργία και βελτιστοποίηση του οικοτόπου) και πώς να καταπολεμήσουν τα απόβλητα. Μέσα από αυτό το έργο, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς ζουν οι διάφοροι εταίροι και θα μάθουν από αυτούς τι μπορεί να γίνει σε κάθε περίσταση.

Θα δούμε πως η κάθε χώρα χρησιμοποιεί, αποβάλλει ή μολύνει το περιβάλλον της, και θα υποδείξουμε στους μαθητές να προβληματιστούν από κοινού σχετικά με το τι μπορεί να εφαρμοστεί στα σχολεία.

Αυτό το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε όλους τους μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία που δεν έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, να ανακαλύψουν άλλες χώρες, άλλους πολιτισμούς, να συνεργαστούν με άλλους Ευρωπαίους ομότιμους και να αποκτήσουν διαπολιτισμικές δεξιότητες.

Ένας άλλος στόχος θα είναι να ενισχυθεί η κατάκτηση της γνώσης και χρήσης της αγγλικής γλώσσας μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών μας, τόσο γραπτών όσο και προφορικών. Αυτή θα είναι η γλώσσα των ανταλλαγών μεταξύ των εταίρων, προκειμένου να ενωθούν οι χώρες.

Το έργο αυτό έχει επίσης ένα πολυεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει τις Επιστήμες (Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά και Πληροφορική / Ρομποτική), Καλλιτεχνικά (Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών, Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική), την Γλώσσα και τα Αγγλικά.

Σε ό, τι αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, οι μαθητές θα πρέπει να χειριστούν διαφορετικό λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε για αναφορές, στατιστικά στοιχεία και γραφικά (Strawpoll και άλλα “ανοιχτού κώδικα”) και τις διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται ανά μήνα στο Etwinning (Cloud, Powtoon, αφίσα με Glogster, έκθεση με Artsteps …).

Θα δοκιμάσουν τον προγραμματισμό υπολογιστών με SCRATCH, Playcrafter, AppInventor και Android Studio και γραφικά υπολογιστών.

Εκτός από τις σχολικές δεξιότητες, θα ασχοληθούν με τις κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών καθώς και με τις καλλιτεχνικές δεξιότητες με την υλοποίηση ενός πράσινου τοίχου (από φυτά) σε κάθε σχολείο, το οποίο θα ευνοήσει τους μαθητές με τεχνικές δεξιότητες

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε αυτό το πρόγραμμα ποικίλλουν και συνεπώς περιλαμβάνουν πολλές δεξιότητες ταυτόχρονα (παράδειγμα της εφαρμογής smartphone όπου θα αξιολογούνται οι δεξιότητες πληροφορικής, τα μαθηματικά και η γλώσσα των μαθητών). Τα στοχευόμενα σχολικά μαθήματα είναι η μητρική γλώσσα, τα αγγλικά, τα μαθηματικά, η τεχνολογία και η επιστήμη των υπολογιστών, η φυσική, οι φυσικές επιστήμες και οι τέχνες.

Οι ψηφιακές δεξιότητες θα είναι σημαντικές σε αυτό το πρόγραμμα και θα δουλευτούν από τους μαθητές μας στο μάθημα (π.χ. προγραμματισμός εφαρμογών και χειρισμός ρομπότ στην Πληροφορική, τηλεδιάσκεψη στα αγγλικά,  δημιουργία εγχειριδίου για τον πράσινο τοίχο στα Καλλιτεχνικά ) και θα πάρουν αξία κατά τις μετακινήσεις.

Ο τρίτος στόχος του έργου είναι η ανακάλυψη και η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σχετικά με τη σημασία της Φύσης σε σχέση με την υπερθέρμανση του πλανήτη: τα εργαστήρια που σχεδιάζονται κατά τη διάρκεια αυτού του έργου θα είναι η έρευνα και η δημιουργία ηλιακών συλλεκτών και ανεμογεννητριών μεταξύ άλλων, η κατασκευή ενός πράσινου τοίχου και η επαφή με εταιρείες που ειδικεύονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μαθητές εκτός από την ομάδα διδασκαλίας θα βοηθιούνται σε συγκεκριμένες μέρες του έτους από αυτούς τους επαγγελματίες.

Οι μαθητές θα επιλεγούν όχι σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, αλλά σύμφωνα με την προθυμία, συμμετοχή σε μαθήματα, συνεργατικό χαρακτήρα και περιέργεια.

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
CIF: 4201040
Ολύμπου τέρμα
CP: 69131 Κομοτηνή (Ελλάδα)
Tel: 00302531021992

mail@4gym-komot.rod.sch.gr