Οι μαθητές που δεν έχουν λογαριασμό στο σχολικό δίκτυο θα πρέπει άμεσα να δημιουργήσουν έναν ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο e-class.

Παρακάτω υπάρχουν οδηγίες εγγραφής

StudentsRegisterHelp

Όποιος γονέας δεν μπορεί να εγγραφεί μόνος του παρακαλείτε να υπογράψει την παρακάτω δήλωση και να την παραδώσει στο σχολείο ώστε να γίνει ο λογαριασμός του μαθητή από το σχολείο.

goniki_sygkatathesi

 

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που έχουν ευπαθείς ομάδες στο σπίτι και δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο όταν αυτά ανοίξουν στις 18/05/2020, να στείλουν την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη στο mail του σχολείου 4gk@sch.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές / μαθήτριες
Στην ηλεκτρονική τάξη του σχολείου μας υπάρχει ένα ανοιχτό “Μάθημα” στο eclass με τίτλο:
“WEBEX (για μαθητές)” από τον κ. Στυλπνόπουλο
που μπορείτε να το βρείτε στο
και περιέχει αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές για τους διάφορους εναλλακτικούς τρόπους σύνδεσης στα μαθήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Παρακαλούμε να ανατρέξετε σε αυτό το μάθημα αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ή υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης.
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι για την διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το σχολείο μας προτίθεται να κοινοποιήσει τα e-mails που έχετε στείλει στο σχολείο αποκλειστικά και μόνο στους διδάσκοντες των μαθητών, πορκειμένου να διευκολύνουμε την επικοινωνία τους μαζί σας.

Παρακαλούνται ΜΟΝΟ όσοι από τους γονείς ή κηδεμόνες δεν συμφωνούν με την παραπάνω πρόθεσή μας να αποστείλουν άμεσα (μέχρι την Πέμπτη 2/4/2020) ηλεκτρονικό μήνυμα με την φράση ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ στο e-mail του σχολείου 4gk@sch.gr.

Ευχαριστούμε.

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή στα μαθήματα του σχολείου μας απαιτείται να έχει δημιουργήσει ο μαθητής / μαθήτρια  λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικο Δίκτυο και να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας σταλθηκε.

Από τον σύνδεσμο

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=76161

Στην αναζήτηση μαθημάτων βλέπετε όλα τα μαθήματα που υπάρχουν ανά νομό.

Επιλέγεται τον Νομό, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το σχολείο μας και κάνετε εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα που έχει ανεβάσει ο καθηγητής του μαθητή / μαθήτριας.

Αναλυτικές οδηγίες εδώ: Οδηγίες εγγραφής σε μαθήματα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών να μεταβούν στον σύνδεσμο https://register.sch.gr/students για την δημιουργία λογαριασμού για τους μαθητές. Παρακάτω δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο δημιουργίας λογαριασμού στο σχολικό δίκτυο 

StudentsRegisterHelp

Επειδή υπάρχει μεγάλος φόρτος παρακαλούμε επιμένεται και προσπαθήστε ξανά σε άλλες ώρες.

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
CIF: 4201040
Ολύμπου τέρμα
CP: 69131 Κομοτηνή (Ελλάδα)
Tel: 00302531021992

mail@4gym-komot.rod.sch.gr