Σας ενημερώνουμε ότι για την διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το σχολείο μας προτίθεται να κοινοποιήσει τα e-mails που έχετε στείλει στο σχολείο αποκλειστικά και μόνο στους διδάσκοντες των μαθητών, πορκειμένου να διευκολύνουμε την επικοινωνία τους μαζί σας.

Παρακαλούνται ΜΟΝΟ όσοι από τους γονείς ή κηδεμόνες δεν συμφωνούν με την παραπάνω πρόθεσή μας να αποστείλουν άμεσα (μέχρι την Πέμπτη 2/4/2020) ηλεκτρονικό μήνυμα με την φράση ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ στο e-mail του σχολείου 4gk@sch.gr.

Ευχαριστούμε.

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου μας που υποστηρίζονται από την ΕΔΕΑΥ (Ψυχολόγο – Κοινωνική Λειτουργό) και επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί τους να στείλουν e-mail στο σχολείο για να τους φέρουμε σε επαφή.

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τις υποστηρικτικές δομές του δήμου Κομοτηνής παρακάτω

Nέα προσωρινή δομή υποστήριξης από τον Δήμο Κομοτηνής λόγω του κορονοϊού

και να διαβάσετε το φυλλάδιο

https://www.flipsnack.com/paidopsypagni/-.html?fbclid=IwAR0d_eayOA8SRW4wbpD8VupCqNl2-eDgQcEnlHzr_oZ107FCj-T7IPu9X7U

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή στα μαθήματα του σχολείου μας απαιτείται να έχει δημιουργήσει ο μαθητής / μαθήτρια  λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικο Δίκτυο και να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας σταλθηκε.

Από τον σύνδεσμο

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=76161

Στην αναζήτηση μαθημάτων βλέπετε όλα τα μαθήματα που υπάρχουν ανά νομό.

Επιλέγεται τον Νομό, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το σχολείο μας και κάνετε εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα που έχει ανεβάσει ο καθηγητής του μαθητή / μαθήτριας.

Αναλυτικές οδηγίες εδώ: Οδηγίες εγγραφής σε μαθήματα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Ε.Σ.Υ. Ροδόπης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στο νόμο 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και στον Κανονισμό λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., (ΦΕΚ 5614/13-12-2018) , σε συνεργασία με το Σ.Δ.Ε.Υ. του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου
Κομοτηνής και με το ΣΔΕΥ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κομοτηνής και προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του αυτό το χρονικό διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (email ή skype) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.
Πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Σ.Υ. Ροδόπης keddyrodopis.webnode.gr καθώς επίσης και παιδαγωγικό υλικό.

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών να μεταβούν στον σύνδεσμο https://register.sch.gr/students για την δημιουργία λογαριασμού για τους μαθητές. Παρακάτω δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο δημιουργίας λογαριασμού στο σχολικό δίκτυο 

StudentsRegisterHelp

Επειδή υπάρχει μεγάλος φόρτος παρακαλούμε επιμένεται και προσπαθήστε ξανά σε άλλες ώρες.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο “Μένουμε σπίτι….Συνδε-Δεμένοι” του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το έντυπο περιλαμβάνει χρήσιμες επισημάνσεις για την ψυχολογική υποστήριξη
οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι λόγω
των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό – Covid-19.

menoumespitisyndedemenoi–psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies

Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid -19

Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες για την αντιμετώπιση των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID- 19)

Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τηλ. 2105212000 www.eody.gov.gr
Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι
στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα
11 Μαρτίου 2020
♦ Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)
♦  Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων
♦ Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα
♦ Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)
♦ Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
♦ Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα
♦ Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα
♦ Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος
♦ Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)
♦ Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης
♦ Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ.
Βιβλιογραφία
Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Education
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
CIF: 4201040
Ολύμπου τέρμα
CP: 69131 Κομοτηνή (Ελλάδα)
Tel: 00302531021992

mail@4gym-komot.rod.sch.gr