Τίτλος

Enviromental Green Gate Schools (EGGS)
Περιβαλλοντικά Πράσινα Σχολεία

Συμμετέχουσες χώρες:

Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Λιθουανία, Ρουμανία, Ελλάδα

Μετακινούνται 5 μαθητές και 3 καθηγητές

Μήνες συναντήσεων: Ιανουάριος 2019 Γαλλία, Μάιος 2019 Λιθουανία,

Οκτώβριος 2019 Γερμανία, Φεβρουάριος 2020 Ιταλία, Απρίλιος 2020 Ελλάδα

Οι μήνες και η σειρά των προγραμματισμένων συναντήσεων ενδέχεται να αλλάξουν αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Περιγραφή:

Τα τελευταία χρόνια, η συντονίστρια χώρα αυτού του έργου και οι εταίροι του, εργάζονταν και έκαναν δράσεις για το περιβάλλον, αλλά αυτό παρέμεινε μόνο σε τοπικό επίπεδο (Λιθουανία και Ιταλία: χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ελλάδα και Ρουμανία: ανακύκλωση, Γερμανία: βιολογικός κήπος, Γαλλία: βιολογικά τρόφιμα, ανακύκλωση χαρτιού και λαχανόκηπος).

Το Erasmus K2 είναι η λογική συνέχεια των δραστηριοτήτων μας για να συναντηθούμε και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο με την ανταλλαγή των γνώσεών μας. Το έργο αυτό ανταποκρίνεται επίσης στους εθνικούς στόχους της Γαλλίας και της Ευρώπης με την COP 23.

Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε και να αφυπνίσουμε τους μαθητές μας στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και σε μικρές καθημερινές πράξεις  που προστατεύουν τον πλανήτη. Θα τους δείξουμε πώς να χρησιμοποιούν έξυπνα τις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (λειτουργία και βελτιστοποίηση του οικοτόπου) και πώς να καταπολεμήσουν τα απόβλητα. Μέσα από αυτό το έργο, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς ζουν οι διάφοροι εταίροι και θα μάθουν από αυτούς τι μπορεί να γίνει σε κάθε περίσταση.

Θα δούμε πως η κάθε χώρα χρησιμοποιεί, αποβάλλει ή μολύνει το περιβάλλον της, και θα υποδείξουμε στους μαθητές να προβληματιστούν από κοινού σχετικά με το τι μπορεί να εφαρμοστεί στα σχολεία.

Αυτό το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε όλους τους μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία που δεν έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, να ανακαλύψουν άλλες χώρες, άλλους πολιτισμούς, να συνεργαστούν με άλλους Ευρωπαίους ομότιμους και να αποκτήσουν διαπολιτισμικές δεξιότητες.

Ένας άλλος στόχος θα είναι να ενισχυθεί η κατάκτηση της γνώσης και χρήσης της αγγλικής γλώσσας μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών μας, τόσο γραπτών όσο και προφορικών. Αυτή θα είναι η γλώσσα των ανταλλαγών μεταξύ των εταίρων, προκειμένου να ενωθούν οι χώρες.

Το έργο αυτό έχει επίσης ένα πολυεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει τις Επιστήμες (Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά και Πληροφορική / Ρομποτική), Καλλιτεχνικά (Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών, Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική), την Γλώσσα και τα Αγγλικά.

Σε ό, τι αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, οι μαθητές θα πρέπει να χειριστούν διαφορετικό λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε για αναφορές, στατιστικά στοιχεία και γραφικά (Strawpoll και άλλα “ανοιχτού κώδικα”) και τις διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται ανά μήνα στο Etwinning (Cloud, Powtoon, αφίσα με Glogster, έκθεση με Artsteps …).

Θα δοκιμάσουν τον προγραμματισμό υπολογιστών με SCRATCH, Playcrafter, AppInventor και Android Studio και γραφικά υπολογιστών.

Εκτός από τις σχολικές δεξιότητες, θα ασχοληθούν με τις κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών καθώς και με τις καλλιτεχνικές δεξιότητες με την υλοποίηση ενός πράσινου τοίχου (από φυτά) σε κάθε σχολείο, το οποίο θα ευνοήσει τους μαθητές με τεχνικές δεξιότητες

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε αυτό το πρόγραμμα ποικίλλουν και συνεπώς περιλαμβάνουν πολλές δεξιότητες ταυτόχρονα (παράδειγμα της εφαρμογής smartphone όπου θα αξιολογούνται οι δεξιότητες πληροφορικής, τα μαθηματικά και η γλώσσα των μαθητών). Τα στοχευόμενα σχολικά μαθήματα είναι η μητρική γλώσσα, τα αγγλικά, τα μαθηματικά, η τεχνολογία και η επιστήμη των υπολογιστών, η φυσική, οι φυσικές επιστήμες και οι τέχνες.

Οι ψηφιακές δεξιότητες θα είναι σημαντικές σε αυτό το πρόγραμμα και θα δουλευτούν από τους μαθητές μας στο μάθημα (π.χ. προγραμματισμός εφαρμογών και χειρισμός ρομπότ στην Πληροφορική, τηλεδιάσκεψη στα αγγλικά,  δημιουργία εγχειριδίου για τον πράσινο τοίχο στα Καλλιτεχνικά ) και θα πάρουν αξία κατά τις μετακινήσεις.

Ο τρίτος στόχος του έργου είναι η ανακάλυψη και η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σχετικά με τη σημασία της Φύσης σε σχέση με την υπερθέρμανση του πλανήτη: τα εργαστήρια που σχεδιάζονται κατά τη διάρκεια αυτού του έργου θα είναι η έρευνα και η δημιουργία ηλιακών συλλεκτών και ανεμογεννητριών μεταξύ άλλων, η κατασκευή ενός πράσινου τοίχου και η επαφή με εταιρείες που ειδικεύονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μαθητές εκτός από την ομάδα διδασκαλίας θα βοηθιούνται σε συγκεκριμένες μέρες του έτους από αυτούς τους επαγγελματίες.

Οι μαθητές θα επιλεγούν όχι σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, αλλά σύμφωνα με την προθυμία, συμμετοχή σε μαθήματα, συνεργατικό χαρακτήρα και περιέργεια.

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
CIF: 4201040
Ολύμπου τέρμα
CP: 69131 Κομοτηνή (Ελλάδα)
Tel: 00302531021992

mail@4gym-komot.rod.sch.gr