Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο σχολείο Scoala Gimnaziala nr.7, στην πόλη Giurgiu κατά την περίοδο 24 – 26 Νοέμβρη 2015.

Συμμετέχοντες:

Μάλτα: 2 καθηγητές

Ιταλία: 3 καθηγητές

Φινλανδία: 2 καθηγητές

Ελλάδα: 4 καθηγητές

Εκπαιδευτικοί και μαθητές από τη Ρουμανία

Στόχοι της συνάντησης:

– Προγραμματισμός των εργαστηρίων για το πρώτο έτος του έργου

– Προγραμματισμός των περιόδων των συνάντησεων που θα ακολουθήσουν

– Ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

                Την πρώτη μέρα οι εκπρόσωποι από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επισκέφθηκαν το χώρο του σχολείο, όπου είχαν οργανωθεί εκθέσεις  με αντικείμενα κατασκευασμένα από τους μαθητές. Υπήρξαν επίσης συνεδριάσεις για το έργο κατά τη διάρκεια των οποίων οι εταίροι παρουσίασαν  παραδείγματα καλών πρακτικών όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος που εφαρμόστηκαν ή πρόκειται να εφαρμοστούν στα συμμετέχοντα σχολεία και πόλεις. Τα παραδείγματα συγκεντρώθηκαν από τους εκπροσώπους της Μάλτας για να δημιουργηθεί ένας οδηγός καλών πρακτικών που θα είναι ένα από τα τελικά προϊόντα του έργου.

                Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν επίσης θέματα που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν σε κάθε κινητικότητα μαθητών και καθηγητών που ακολουθεί και τη διαχείριση του προϋπολογισμού, καθώς και το περιεχόμενο του διδακτέας ύλης με το περιβαλλοντικό θέμα που επίσης αποτελεί προϊόν του σχεδίου.

                Κάθε εταίρος παρουσίασε πρόταση για το λογότυπο του έργου και η ιταλική πρόταση επιλέχθηκε.

                Η μασκότ του έργου, που κατασκευάστηκε από Ρουμάνους μαθητές και το ημερολόγιο των μαθητών παραδόθηκαν στο Ελληνικό σχολείο.

                Ως παραδείγματα καλής πρακτικής, το ρουμάνικο σχολείο οργάνωσε επισκέψεις στο “Paper Mill» στο χωριό Comana και στο Δημιουργικό Κέντρο Τέχνης στο Βουκουρέστι.

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
CIF: 4201040
Ολύμπου τέρμα
CP: 69131 Κομοτηνή (Ελλάδα)
Tel: 00302531021992

mail@4gym-komot.rod.sch.gr