ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 2014 – 2015

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Ο ?σχολικός κανονισμός? είναι οι όροι και οι κανόνες, οι βασικές προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται το έργο του σχολείου. Δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, αφορά δε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές, γονείς).

 

Ι. ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Οι μαθητές είναι τα σημαντικότερα μέλη της σχολικής κοινότητας και αποτελούν το λόγο ύπαρξης του Σχολείου ως θεσμού. Γι? αυτό και πρέπει το περιεχόμενο της σχολικής ζωής να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες και ανθρώπους ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, κοινωνική ευαισθησία, ευθύνη και ανοχή στη διαφορετικότητα.

Ως εκ τούτου:

 1. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, η παρουσία τους στην πρωινή προσευχή και συγκέντρωση, καθώς και η τακτική, ανελλιπής και όχι επιλεκτική φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Προσέλευση – παρακολούθηση – παραμονή στο σχολείο

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι από τις 8.20 π.μ. μέχρι τις 2.10 μ.μ.Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν χτυπήσει το κουδούνι. Στην πρωϊνή σύνταξη (προσευχή) παρευρίσκονται όλοι.Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό, τόσο κατά τη διάρκεια της προσευχής όσο και κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων, οι οποίες μπορεί να ακολουθούν μετά το τέλος της προσευχής. Στη συνέχεια, μπαίνουν στις τάξεις.

Μαθητής που καθυστερεί την πρώτη ώρα μπορεί να εισέλθει στην τάξη μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα. Η συχνή καθυστέρηση αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.

Οι μαθητές που στις ενδιάμεσες ώρες προσέρχονται καθυστερημένα στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή σ? αυτήν, δεν γίνονται δεκτοί στο μάθημα και παίρνουν απουσία.

Στο μάθημα της γυμναστικής απαραίτητη είναι η φόρμα. Οι μαθητές χωρίς φόρμα παίρνουν απουσία, η οποία έχει επίπτωση στη βαθμολογία του μαθήματος. Αν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχει στις ασκήσεις, παραμένει στο χώρο άθλησης και παρακολουθεί το τμήμα του. Η απαλλαγή από το μάθημα της γυμναστικής γίνεται μόνο έπειτα από γνωμάτευση γιατρού και αίτηση του κηδεμόνα.

Τις ώρες λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η έξοδος τους από αυτόν. Όσοι βρίσκονται εκτός σχολικού χώρου χωρίς άδεια τιμωρούνται. Αν κάποιος χρειαστεί να φύγει (λόγοι υγείας, οικογενειακοί, σοβαροί προσωπικοί) μπορεί μόνο με άδεια του Διευθυντή, αφού πρώτα ειδοποιηθεί ο κηδεμόνας του.

Σε περίπτωση αποβολής από το μάθημα, ο μαθητής παρουσιάζεται στο Γραφείο του Διευθυντή. Εάν ο μαθητής συνεχίζει τις ωριαίες αποβολές, ο υπεύθυνος καθηγητής ειδοποιεί τους γονείς και μπορεί να ζητήσει τη σύγκλιση του συμβουλίου του τμήματος (απαρτίζεται από τους διδάσκοντες καθηγητές και το 5μελές μαθητικό συμβούλιο) για να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης ή την επιβολή άλλων πειθαρχικών κυρώσεων.

Μετά από κάθε μονοήμερη ή πολυήμερη αποβολή οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο με τον κηδεμόνα τους.

Συμπεριφορά μαθητών

Γενικά οι μαθητές οφείλουν:
? Να είναι ευγενείς, να χρησιμοποιούν κόσμιο λεξιλόγιο και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά.
? Να σέβονται τους συμμαθητές, τους  εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό του Σχολείου.
? Να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των σχολικών εκδηλώσεων.
? Να υπακούουν στις παραινέσεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.
? Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους.Οι μαθητές, που προκαλούν φθορά ή ζημία στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχονται πειθαρχικά. Η δαπάνη αποκατάστασης επιβαρύνει τους ίδιους.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες, την αυλή και όλους τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, να παρακινεί ο ένας τον άλλον στην τήρηση της καθαριίτητας, διότι οι καθαροί και συτηρημένοι χώροι συντελούν στη συναισθηματική και ψυχική υγεία όλων. Εξάλλου το καθαρό σχολείο αποτελεί έδειξη του βαθμού του πολιτισμού μας.

Οι μαθητές οφείλουν επίσης να λύνουν τις διαφορές τους ?ε συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται, αφού η ανάγκη για επικοινωνία των μαθητών με τις οικογένειές τους καλύπτεται από τα τηλέφωνα που διαθέτει το σχολείο. Τα κινητά που θα βρίσκονται στην κατοχή μαθητών θα παραμένουν στο σχολείο μέχρι να τα ζητήσουν οι κηδεμόνες των μαθητών.

Το κάπνισμα είναι καταστροφικό για την υγεία, σωματική, πνευματική και ψυχική. Σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία και την ισχύουσα νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται απολύτως σε όλους τους δημόσιους χώρους και συνεπώς και στο σχολείο. Μαθητές που καπνίζουν στους χώρους του σχολείου ελέγχονται πειθαρχικά.

 

Απουσίες

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή εφόσον:
? Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που έγιναν το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 64.
? Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114 από τις οποίες οι πάνω από τις 64 πρέπει να είναι δικαιολογημένες.

Το όριο των απουσιών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας στη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι μέχρι δέκα (10) ημέρες, με απλή δήλωση που προμηθεύεται από τη Γραμματεία την οποία συμπληρώνει και υπογράφει ο ίδιος στο σχολείο (μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά).

Αν ο μαθητής απουσιάσει πάνω από δύο συνεχόμενες ημέρες η δικαιολόγηση των απουσιών του γίνεται από τον κηδεμόνα με ιατρική βεβαίωση.

Τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από το σχολείο μέσα στις δέκα (10) επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επιστροφής του μαθητή.

 

 

Τήρηση κανονισμού

Η μη πλήρης συμμόρφωση των μαθητών προς τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις που αφορούν επίπληξη και ενημέρωση του γονέα, μη-συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή σχολικές ομάδες, καθώς και ωριαίες, ημερήσιες ή πολυήμερες αποβολές. Η σοβαρότητα ενός παραπτώματος ή η επανάληψη αυτού είναι δυνατόν να οδηγήσει ακόμα και στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο, μετά από απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων.

 

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στη σχολική κοινότητα και ο ρόλος του είναι καταλυτικός για την πραγματοποίηση του έργου στο σχολείο.

Ως εκ τούτου:

 1. Ο Διευθυντής με το κύρος, την πειθώ και το ήθος του ασκεί το πολύπλοκο διοικητικό και παιδαγωγικό του έργο σε συνεργασία με τους Υποδιευθυντές, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου, τους μαθητές, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπως επίσης με το Δήμο, τη Σχολική Επιτροπή, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους ειδικούς φορείς, καθώς και με όλους τους ιεραρχικούς προϊσταμένους.
 2. Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός, καθοδηγητικός αλλά και ελεγκτικός. Οι αποφάσεις του οφείλουν να είναι σύννομες και παιδαγωγικά ορθές.

 

ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όπως και οι τυχόν παραβάσεις αυτών, περιγράφονται επακριβώς από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία.Με την επιστημονική τους κατάρτιση και το ήθος τους διδάσκουν και συγχρόνως διαπαιδαγωγούν. Πρέπει να αποτελούν πρότυπο αναφοράς για τους μαθητές.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί:

 1. Είναι ανάγκη με τη στάση τους να συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο και να σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών και των συναδέλφων τους, αποφεύγοντας εκφράσεις και ενέργειες που τους θίγουν.
 2. Αντιμετωπίζουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικούς χειρισμούς θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση και συμπεριφορά των μαθητών. Με τη στάση τους πρέπει να συμβάλλουν στην εκτόνωση των εντάσεων και στην αντιμετώπιση των σχολικών δυσλειτουργιών.
 3. Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.
 4. Είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της σχολικής ζωής, να είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην τάξη, στην τήρηση του ωραρίου των διδακτικών ωρών και του αναλυτικού προγράμματος, να μεριμνούν για την ευταξία και την ευκοσμία των σχολικών χώρων, να εκτελούν υπεύθυνα τις εφημερίες τους και οποιαδήποτε άλλη εργασία τους ανατίθεται από τη Διεύθυνση και γενικά να έχουν μια ευπρεπή παρουσία στο σχολείο.
 5. Είναι απαραίτητο να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους σχολικούς χώρους, όπως και την ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχολείου.
 6. Υποχρεούνται να ενημερώνουν συστηματικά τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για θέματα που αφορούν στην επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά αυτών, σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, αλλά και εκτάκτως, αν παραστεί ανάγκη. Επίσης θα πρέπει να συνεργάζονται με τους γονείς για θέματα που έχουν σχέση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση μαθητών.
 7. Πρέπει να είναι εχέμυθοι και να σέβονται το απόρρητο των αποφάσεων του Συλλόγου των Διδασκόντων και των στοιχείων που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα καθηγητών, μαθητών και γονέων.
 8. Μεταξύ των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε θέματα που αφορούν στη διδακτική διαδικασία, στη συμπεριφορά των μαθητών και γενικότερα στον προγραμματισμό της σχολικής ζωής. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου και κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης.

ΙV. ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή θεωρούνται και οι δύο γονείς του (πατέρας και μητέρα). Σε περίπτωση που αυτοί κατοικούν σε διαφορετική πόλη από αυτή που βρίσκεται το σχολείο του μαθητή, ορίζουν από κοινού τρίτο πρόσωπο ως κηδεμόνα του τέκνου τους με συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση δε διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του τέκνου θεωρείται ο γονέας που ορίζεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο.

Ειδικότερα:

 1. Οι γονείς-κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή για κάθε σχολική τάξη στο τέλος της σχολικής χρονιάς για το επόμενο διδακτικό έτος.
 2. Οι γονείς είναι καλό να ενημερώνουν το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των μαθητών ή σχετικά με θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα ιδιαίτερα προβλήματα αυτών.
 3. Οι γονείς-κηδεμόνες δεν παραλείπουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών. Η φοίτηση (απουσίες) των μαθητών Γυμνασίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ Α΄184), η με αριθ. πρωτ. Γ2/2209/18-03-1998 (ΦΕΚ Β΄ 314) και το Π.Δ. 185/1990 (ΦΕΚ Α΄70).
 4. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με το Διευθυντή, τους Υποδιευθυντές και το Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και στην καλλιέργεια ενός καλού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής.

 

Σημείωση:

Για τη διαμόρφωση του κανονισμού αυτού συνεργάστηκαν ο Διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς του 4ου Γυμνασίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ?Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων? του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
CIF: 4201040
Ολύμπου τέρμα
CP: 69131 Κομοτηνή (Ελλάδα)
Tel: 00302531021992

mail@4gym-komot.rod.sch.gr