Το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής συμμετέχει, για μία ακόμη φορά, στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ που φέρει τίτλο: “Nos differences font nos richesses” – “Οι διαφορές μας είναι ο πλούτος μας“, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε τομείς, όπως η διαφορετικότητα, οι σχέσεις αγοριών-κοριτσιών, το μεταναστευτικό ζήτημα, η πολυπολιτισμικότητα, καθώς και η κοινή πολιτισμική κληρονομιά.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Λιθουανία.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Μ. Σάρτη, Μ. Κύρτση, Καραμουσαλίδου Ε., Σαλίκα Ν., Καμπακτσή Ο., Γακίδου Α., Αγγελάκης Π., Κοντογιάννη Α., Δράκου Ε.

Το 4ο Γυμνάσιο ταξιδεύει…….
στο Metz της Γαλλίας

Αντιπροσωπεία του 4ου Γυμνασίου, επισκέφθηκε το Metz της Γαλλίας, από την 1η έως και την 8η Δεκεμβρίου, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Οι διαφορές μας, μας ενώνουν». Το θέμα της εβδομαδιαίας συνάντησης ήταν η αναπηρία και οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με εφήβους από την Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία και Ρουμανία, να συζητήσουν την σημερινή κατάσταση στην αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κάθε χώρα και να προτείνουν λύσεις. Επισκεφθήκαμε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο  Στρασβούργο, για να γνωρίσουμε την λειτουργία και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθήσαμε μάλιστα την συνεδρίαση των ομάδων της Euroscuola, με θέμα το περιβάλλον. Επιστρέφοντας, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε σημαντικά μνημεία στο Παρίσι.

Συμμετείχαν οι μαθητές, Γιαννακοπούλου Θ., Γκουτάκη Ν., Αχμέτ Α., Αλή Λ., Χάιδου Ν., Σακελλάρης Β., με συνοδούς καθηγητές , Κύρτση Μ.,Γακίδου Α., Αγγελάκης Π.

             

Δραστηριότητες στο Collège Jules Lagneau            Ανακαλύπτοντας την πόλη του Metz

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Une délégation du 4e Collège a visité Metz en France, du 1er au 8 décembre, dans le cadre du programme Erasmus + “Nos différences nous unissent”. Le thème de la réunion hebdomadaire était le handicap et nos étudiants ont eu l’occasion de rencontrer des adolescents de France, d’Italie, de Lituanie et de Roumanie, de discuter de la situation actuelle en matière de prise en charge des personnes handicapées dans chaque pays et de proposer des solutions. Nous avons également visité le Parlement européen à Strasbourg pour découvrir le fonctionnement et les institutions de l’Union européenne. Nous avons même assisté à la réunion de l’équipe Euroscuola sur l’environnement. Au retour, nous avons passé un jour à Paris nous avons eu l’occasion de visiter les grands sites parisiens.

Les étudiants, Giannakopoulou Th., Goutakis N., Ahmet A., Ali L., Chaidou N., Sakellaris V. ont participé a cette semaine d’apprentissage , avec les enseignants accompagnateurs, Kyrtsi M., Gakidou A., Angelakis P.

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
CIF: 4201040
Ολύμπου τέρμα
CP: 69131 Κομοτηνή (Ελλάδα)
Tel: 00302531021992

mail@4gym-komot.rod.sch.gr